Keputusan Yang Sah

Suatu keputusan dinyatakan sebagai keputusan yang sah apabila memenuhi syarat-syarat :

Read More…

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: